Företagsledare i Dalarna - äldre än genomsnittet

Dalarnas företagsledare är äldre än i riket i övrigt. Det visar en ny undersökning som Nutek och Statistiska Centralbyrån gjort.
Undersökningen visar att 46 procent av företagsledarna i länet är över 50 år och bara 27 procent är under 40 år. Carin Nises, som är VD för Almi i Dalarna, säger sig inte vara överraskad av resultatet eftersom även andra grupper på Dalarna arbetsmarknad har hög medelålder. När det gäller familjeföretag så genomförs ägarbyten ofta inte förrän frågan blir aktuell, det vill säga strax innan det är dags att gå i pension, säger Carin Nises.