Sämre än väntat för Volvo

Volvo gjorde en förlust på nära 1,3 miljarder under årets tre första månader. Det var betydligt sämre jämfört med för ett år sedan då Volvo gjorde en vinst på 1,9 miljarder och också sämre än vad som hade förväntats på aktiemarknaden.
Volvo drabbas framförallt av den försämrade konjunkturen i USA där försäljningen av lastbilar sjönk med nästan 40 procent under första kvartalet. VD Leif Johansson varnar i delårsrapporten för att det kan bli personalneddragningar framöver.