Hedemorasossar vill ha Gävle-Dala universitet

Socialdemokraterna i Hedemora vill i en motion till partiets distriktskongress nästa år att intiativ tas till ett Gävle-Dala-universitet. Motionen har skrivits av Rolf Stolz som anser att en samverkan mellan högskolorna i Dalarna och Gävleborg behövs för att få till stånd ett universitet i regionen.
I ett sånt universitet bör också, enligt Rolf Stolz, en skoglig fakultet i Garpenberg inrättas. I Garpenberg finns fortfarande kompetens och erfarenhet från den tid då SLU bedrev högre skogsutbildning där, hävdar Rolf Stolz.