Hamnen i Lidköping kommer att miljösaneras

Det finns i dagsläget omkring 3500 förorenade områden i Västra Götaland. Och under 2002 har 1000 av dem undersökts av länsstyrelsen. Det rör sig om bland annat nedlagda bensinmackar, områden med militär anknytning och nedlagda fabriker.
Under 2003 kommer de platser med högst risk-klassning att undersökas närmare och senare också saneras. Bland de tio mest angelägna områdena i Västra Götaland finns Västra Hamnen i Lidköping.