Konkurs för Tolvums behandlingshem

Det blir inget nytt behandlingshem för utbrända i Tolvums regi på Öhns gård mellan Skövde och Mariestad. Försöket till rekonstruktionen av det konkurshotade behandlingshemmet Tolvum är nu avslutad, och efter en dom i Mariestads Tingsrätt står det klart att företaget kommer att gå i konkurs.

Ackordcentralen hade ansökt om förlängd tid med arbetet med rekonstruktionen av Tolvum fram till i mars, men tre av fordringsägarna, Nordea Bank, Skattekontoret i Mariestad och Kronofogdemyndigheten, sa nej.
Tingrätten avslog därför Tolvums begäran om ytterligare tid att rekonstruera företaget. Rätten ansåg inte att fanns särskilda skäl till detta.