Nio av tio Orsaföräldrar vill ha vårdnadsbidrag

Småbarnsföräldrarna i Orsa vill att kommunen inför ett vårdnadsbidrag så att de kan vara hemma med sina barn istället för att ha dem på dagis. Nio av tio föräldrar som svarat på enkäten kan tänka sig att vara hemma med sina barn för 4 000 kronor i månaden.
Barn- och utbildningsnämnden i Orsa har i en enkät gått ut och frågat samtliga föräldrar i kommunen med barn under 5 år om de skulle vilja vara hemma med sina barn istället för att ha dem på dagis om de fick kommunalt vårdnadsbidrag. 9 av 10 föräldrar som svarat på enkäten vill ha ett kommunalt vårdnadsbidrag och de anser att 4 000 kronor är ett rimligt månadsbelopp. Att en så förkrossande majoritet svarat att de vill vara hemma med sina barn förvånar kommunalrådet Ann Beskow. - Jag vet ju att många upplever situationen med små barn och arbete som en tid när man har svårt att få livet att gå ihop. Det kan vara en följd av det som gör att man svarar så här, men jag är förvånad att det är så här många, säger Ann Beskow. För att kunna inför ett kommunalt vårdnadsbidrag krävs att regeringen utser Orsa till försökskommun. Men innan kommunen går in och ansöker om något sånt finns det en hel del att först fundera över menar Ann Beskow. En av de frågorna är jämställdhetsaspekten. - Vem i familjen kommer att vara hemma för 4 000 kronor i månaden och vad innebär det. Och vad innebär det till exempel för kommunen som stor arbetsgivare till väldigt många kvinnor. Många arbetar inom äldreomsorgen, skolan och inom barnomsorgen och hur klarar man det? Jag är inte totalt skeptiskt. Å ena sidan tycker jag det är viktigt och intressant att lyssna på en stor grupp föräldrar som svarar så här men jag kan också se svårigheter, säger Ann Beskow.