Blix vill ha mer information från USA

Chefen för FN:s vapeninspektörer, Hans Blix, anser att han inte får tillräckligt med underrättelsematerial om Iraks massförstörelsevapen, från USA och Storbritannien.
Hans Blix säger att han får höra mycket om vilka vapen Irak har, men att vapeninspektörerna i stället borde få besked om exakt vilka platser som USA och Storbritannien är övertygade om, tex via spionsatelliter, att Irak gömmer massförstörelsevapnen på. Blix första analys av Iraks 12.000-sidiga vapenrapport visar på oklarheter och att det behövs mer information från Irak.