Forskningscenter analyserar sjukskrivningar

Samhällsgeografiskt miljöcenter i Kiruna, SMC ska med hjälp av sin analysmodell "Sverige" undersöka svenska sjukskrivningar. Samtidigt har SMC fått glada besked om sin framtida överlevnad.
I går har Strukturfondsdelegationen uttalat sig positivt om att anslå pengar till SMC i Kiruna och tidigare har svenska myndigheter givit besked om nationell finansiering till verksamheten. Det formella beslutet tas i början på det nya året. - Det betyder att vi kan fortsätta, hade vi inte fått de här pengarna då hade vi inte haft en chans att fortsätta nästa år, då hade vi fått lägga ner hela stället, säger SMC:s forskningsledare Kirsten Holmé. I och med att finasieringen säkras kan SMC fortsätta sina forskningsprojekt. På grundval av den microsimuleringsmodell som kallas "Sverige" och som är SMC:s viktigaste arbetsverktyg, så pågår en lång rad svenska och även utländska forskningsprojekt, både som grundforskning och mer konkreta studier. I simuleringsmodellen finns olika moduler med sammansatta statistiska uppgifter om den svenska befolkningen, beroende på vad som ska studeras. Med hjälp av "Sverige" kan man då få fram olika senarier som t ex kan utgöra underlag för politiska beslut. Det som nu blir aktuellt för SMC att studera mera ingående är de svenska sjukrivningarna. SMC har redan tidigare, i samarbete med Riksförsäkringsverket, gjort en studie om de svenska sjukskrivningarna baserad på uppgifter ur olika databaser. Där har man bl a fått svar på sjukskrivningarnas omfattning och geografiska skillnader. Genom att använda simuleringsmodellen "Sverige" kommer man att få fram en mer komplex bild, men det kräver en hel del jobb. - Vi håller på att planera en utökning av den modul i simuleringsmodellen som heter arbete och inkomst och där kommer vi att ta in fler attribut, det är ett stort arbete att göra det, men när vi har gjort det har vi mycket fina möjligheter att undersöka sjukskrivningarna, säger Kirsten Holmé.