För lågt anbud orsak till uppsägning av flygavtal

Uppenbarligen har de lämnat ett för lågt anbud, så kommentarer Rikstrafiken att det danska flygbolaget DAT säger upp avtalet om inlandstrafiken.
Enligt Rikstrafikens chefsförhandlare Elisabeth Forslin hade Danish Air Transport fått ett bra underlag att räkna på, men sedan dess har resandet på linjerna minskat. Uppsägningstiden är sex månader och på den tiden hoppas både företrädare för berörda kommuner och Rikstrafiken på att en ny operatör ska kunna hittas och förbereda sig på uppdraget.