Elbolag varnar för elransonering i vinter

Den torra sommaren och hösten kan tvinga fram elransonering, på grund av att vattenkraftverken inte kan producera lika mycket energi som normalt. Det varnar nu flera elbolag för.
Kallt är det redan, och vi står inför en vinter där elbolagen hävdar att det kan bli brist på el. Det kan bli så illa att strömmen kan komma att stängas av – det har bland andra Jönköping Energi och Göteborg Energi varnat för. Kan komma att stänga av elen kortare tider I Göteborg handlar det om att efter ett rullande schema stänga av strömmen en halvtimme i taget. Termometern har krupit rejält under nollan under många dagar redan denna vinter, även långt ner i södra Sverige. Det har lett till höga elpriser, eftersom nivåerna redan är låga i kraftverkens vattenmagasin efter den torra sommaren. Kunder med rörligt elpris har fått känna av stigande priser på el, och nu uppmanar alltså flera elbolag sina kunder att spara på elen. Uppmanar till sänkning av temperaturen I Göteborg förslår det lokala energibolaget sina kunder att till exempel sänka inomhustemperaturen med en grad. Det skulle ge en besparing på fem procent av bolagets energi om samtliga 275 000 kunder gjorde detta. Men skulle elbristen bestå varnar nu flera bolag för att strömmen kan komma att stängas av under kortare perioder. – Om vi får en situation där det är brist på energi av ett eller annat skäl, så tvingas vi stänga olika delar av stan i ett rullande schema, säger Thore Sahlin, vice VD i Göteborg Energi. Då innebär det att vi stänger av i första hand bostadsområden i rullande halvtimmar, ungefär. Släckt en halvtimme, tänt fyra timmar, släckt en halvtimme, tänt fyra timmar. Hur stor är sannolikheten för att det här inträffar? – Om alla våra produktionsanläggningar och utlandsförbindelser håller och vi får en normal vinter, så är sannolikheten väldigt liten. Men om vi får någon form av avbrott eller en väldigt kall vinter så tror jag inte sannolikheten är ringa. Energimyndigheten optimistisk Flera bolag ser alltså en risk för elbrist, men på den statliga energimyndigheten har man en helt annan syn på detta. De tror att risken för elransonering är mycket liten, enligt Anders Granlund, analytiker på energimyndigheten. – Blir det en kall vinter, och vi får problem med överföringar så finns det så klart en liten risk, men det är ingenting som vi tror här på Energimyndigheten.
Annika H Eriksson, Ekot, i samarbete med SR Göteborg