Babyboom i länet

Nu har barnafödandet tagit fart igen.
I vårt län föddes närmare 1 400 barn under årets första nio månader, och håller ökningen i sig året ut så innebär det runt 200 fler nyfödda barn i länet i år jämfört med i fjol. Och trenden är likadan i hela landet, det visar siffror från Statisktiska Centralbyrån. I hela Sverige föddes det fyra procent fler barn under de tre första kvartalen i år än under motsvarande period i fjol.