Poltiker har lågt förtroende hos officerare

Medlemmarna i officersförbundet har lågt förtroende för politikerna i försvarsfrågor. Det visar en undersökning som officersfacket låtit göra.
65 procent har inte alls nåt förtroende för politikernas sätt att sköta försvarsfrågor. Dessutom är förtroendet för överbefälhavaren och den övriga försvarsledningen lågt, bara 21 procent av de tillfrågade officerarna kände förtroende för försvarsledningen, skriver Officerstidningen.