EU´s system gynnar storjordbrukare hävdar centern

Nu kommer reaktioner på våra uppgifter i våra sändningar i morse om dom sörmländska storbönderna som får en allt större andel av EU-bidragen till lantbrukare.
Den procent sörmländska lantbrukare som får mest i arealbidrag får 10 gånger mer i bidrag än genomsnittsbonden. Karl-Johan Olausson, ordförande i Gnestas centeravdelning säger att systemet gynnar storbönderna på dom mindre lantbrukarnas bekostnad och att EU-bidragen konserverar rådande struktur inom lantbruket och motverkar förnyelse.