Kritik mot terrorlag

Regeringens förslag till ny lag mot terroristbrott får kritik av de höga juristerna i lagrådet, som bland annat anser att det är otydligt vad som ska kallas terroristbrott.
Det är samma typ av kritik som tidigare framförts av tex advokatsamfundet vars ordörande nu anser att regeringen måste arbeta om lagförslaget. Lagrådet kritiserar också själva beslutsprocessen. Först fattade ministrararna i EU ett så kallat rambeslut som godkändes av riksdagen i våras och därefter utformades en svensk lagtext. Lagrådet tycker det är bakvänt och hotar kvalitén att Sverige redan bundit sig att införa lagen innan konsekvenserna är utredda.