Ny utredning om svenskarnas hälsa

Det blir ingen ny lag för bättre folkhälsa i Sverige och inte heller några extra pengar. Istället ska frågan om hur svenska folket mår utredas ännu en gång, och folkhälsominister Morgan Johansson tillsätter en nationell ledningsgrupp som ska samordna folkhälsoarbetet. Även om svenskarna mår garnska bra, är han oroad över droganvändningen hos dom unga.
– När vi ser på alkoholkonsumtionen och på narkotika så har vi inte ännu sett att leverskadorna ökat. Men det finns en väldig stor risk att de här två sakerna på lite längre sikt kommer att försämras, säger Morgan Johansson. Morgan Johansson framhöll på preskonferensen att folkhälsan i Sverige är, som han sa, en framgångssaga. Mätt i medellivslängd och spädbarnsdödlighet ligger Sveirge bland de främsta i världen. Men fortfarande finns klara klasskillnader i hälsan. Arbetare är sjukare och lever kortare än högre tjänstemän vilket upprör ministern. – Där man som arbetare vet att jag kommer att leva ett par år kortare än om jag haft ett annat jobb, det är ett upprörande faktum. Då är frågan hur man kommer till rätta med det på lite sikt. Den generella välfärdsstaten ligger i botten, men sen kanske man får rikta insatser i vissa avseenden. Då får man göra det då mot bakgrund av hur det utvecklar på de olika målområdena. Det som oroar ministern mest är hälsan hos ungdomarna och främst då det ökande alkohol och narkotiska bruket. Det måste brytas genom mera förebyggande insatser, till exempel utbildning i skolan. Där fick han stöd av miljöpartiets Kerstin Maria Stalin som vill att skolan ska ställa upp mer på ungdomarnas hälsa. – Man ska kunna låna skidor och skridskor. Man ska kunna ha sådan verksamhet att alla barn ska kunna ha tillgång till idrott, till musik även om man inte har föräldrar som har råd att köpa alla sådana saker så ska det finnas. Det är bedrövligt vad man dragit ner på sådana saker.
Anna Larsson