Protester i Heby mot kommunens besparingar

I Heby protesterar nu föräldrar, hem- och skolaföreningar och föräldrarråd i Heby mot kommunfullmäktiges beslut att inte ge skolan de pengar man behöver för sin verksamhet nästa år. Kommunstyrelsen, fullmäktige och barn- och utbildningsnämnden har alla på olika sätt uppvaktats.
Samtidigt som skolverket konstaterar att hebyeleverna inte når upp till en rimlig betygsnivå, fattar kommunfullmäktige beslutet att inte tillmötesgå skolans behov av full kostnadstäckning inför nästa års verksamhet. Kommunen har en ansträngd ekonomi och klarar inte av alla förvaltningarnas behov av en större pengapåse nästa år än i år. Från föräldraföreningen, enskilda föräldrar och från hem- och skolaorganisationer får kommunen nu rader av förtvivlade och ifrågasättande brev. Breven är ställda till alla instanser; allt från facknämnden till kommunstyrelsen och fullmäktige. Är det kommunfullmäktiges mening att bromsa Heby kommuns utveckling samt att begränsa näringsidkande verksamhet i och med beslutet?, skriver den Hem- och skolaförening som täcker den östra kommundelen. Föreningen konstarerar att bristen på dagisplatser innebär ökad ekonomisk beslastning för barnfamiljer som inte kommer ut i arbetslivet och dessutom hämmas inflyttningen till kommunen. Man frågar också om kommunen kan garantera exempelvis arbetsmiljön eftersom den befarade neddragningen gör arbetssituationen ohållbar och präglad av oro, konflikter och allmän stökighet. Föräldraråden i samma region konstaterar en stor oro inför kommande läsår. Redan idag intar Östervåla en knappast hedrande plats som den sjätte sämsta skolan i landet när det gäller betygsnivån och därför är det fullständigt otänkbart att ytterligare minska skolans budget. Föräldraråden presenterar andra alternativ för att spara pengar; lägg ner några småskolor som ligger på resavstånd från de sörre, satsa inte så mycket på bredband och på Häst i Heby-projektet och varför inte höja skatten för att behålla standarden. Slutligen konstarerar en förälder till ett barn med funktionshinder och i behov av särskilt stöd i skolan att det förmodligen skapar den minsta folkstormen om man skär i dessa extrra resurser "för vi orkar inte protestera , vi har det jobbigt nog som det är. Det är oss ni sparkar på där vi redan ligger när ni skär ner", skriver föräldern.