Många hyror färdigförhandlade

Hyresförhandlingarna med de allmännyttiga, kommunalt ägda, bostadsföretagen i västra Sverige har pågått hela hösten och är i många fall slutförda. Höjningarna slutade i snitt på under två procent, vilket är en framgång säger Kent Stockmon på Hyresgästföreningen till Västekot.
Tjörn, Orust och Stenungsund får höjningar på strax under två procent. Kungälv, Partille, Mölndal och Förbo ligger lågt på omkring en procents höjning. Inflationen och andra kostnadsökningar för bostadsbolagen uppskattas till 2,2 procent, så höjningarna kan egneltigen ses som en sänkning. Rikssnittet för de förhandlingar som är klara,är 2,39% höjning. Genomsnittsyrkandet före förhandling var 3,80%. Västsverige ligger under det alltså. I Göteborg och övriga kranskommuner fortsätter förhandlingarna efter nyår, och sedan följer de privata bostadsbolagen, vilkas höjning brukar ligga på ungefär samma procenttal som de kommunala bolagen.