Allvarliga brister i sjukvårdupplysningen

Socialstyrelsen i Malmö riktar kritik mot Region Skånes sjukvårdsupplysning. Vid granskningen har det visat sig att bristerna i verksamheten är ett hot mot patientsäkerheten. Från Region Skånes sida säger man sig ta mycket allvarligt på kritiken.
Socialstyrelsen började granska sjukvårdsupplysningen sedan två hjärtsjuka personer sedan de följt råd från sjukvårdsupplysningen. - Det är en stor central och det är svårt att ge god medicinsk rådgivning och diagnostik per telefon, man har varit lite för optimistisk när det gäller den tid som sjuksköterskorna har till förfogande, säger Per Manhem, enhetschef vid Socialstyrelsen. Socialstyrelsen anser att sjuksköterskorna behöver mer tid än tre, fyra minuter för att ge ett gott råd till den sjuke. Idag, menar man att bristerna är så allvarliga att patientsäkerheten hotas. - I vissa fall har man inte kommit fram till rätt diagnos och därför gett ett felaktigt råd, till exempel att stanna hemma istället för att uppsöka sjukhus, säger Per Manhem. Socialstyrelsen vill dock inte gå så långt som till att avråda människor från att ringa sjukvårdsupplysningen. Däremot, tycker Per Manhem, att vissa förändringar borde göras för att förbättra sjukhusupplysningen. - Vi skulle vilja att man såg över vissa saker som till exempel tidsbegränsningen på samtalens längd. Vi tycker också att det datoriserade beslutstödsystemet borde utvecklas och förbättras.