Brand vid bensinstation

Några fordon uppställda på ett släp fattade eld idag. Släpet stod parkerat vid en bensinstation, men chauffören lyckades snabbt släcka branden.
Med hjälp av pulversläckare lyckades chauffören snabbt släcka branden, det var aldrig någon fara för bensinstationen. Varför branden uppstod är fortfarande oklart.