Färre sjukskrivna

För första gången på fyra år har antalet sjukskrivna inte ökat. Antalet personer med sjukersättning var i november 334 000, 6 000 färre jämfört med november förra året.
Enligt riksförsäkringsverket beror minskningen på att allt fler långtidssjukskrivna blivit förtidspensionerade. Antalet förtidspensionerade ökade med 32 000 till 488 500.