Metso Paper säljer gjuteriet

Metso paper säljer sin gjuteriverksamhet i Karlstad till Åkers-gruppen i sörmländska Åkers Styckebruk.
Enligt Metso är främsta skälet till försäljningen att Metso självt bara behöver ungefär en femtedel av de produkter som tillverkas på gjuteriet. Åkers kommer att ansöka om att få öka smältkapaciteten på gjuteriet från 13000 ton per år till 20 000 något som på sikt kan ge fler arbetstillfällen. Idag har Metsos gjuteri 104 anställda.