Systemet i Karlstads centrum får självbetjäning

Systembolaget på Drottninggatan i Karlstad ska byggas om till självbetjäningsbutik.
Idag är det bara butikens ölavdelning som har självbetjäning. Skanska har fått uppdraget att bygga om Karlstadbutiken samt tio andra butiker i landet för sammanlagt 30 miljoner kronor. Ombyggnaden ska äga rum under första halvåret nästa år.