Liza Cengiz fick rätt i kammarrätten

Den socialdemokratiska Skövdepolitikern Liza Cengiz verkar nu trots allt få platser i både kommunfullmäktige och regionfullmäktige. Det är innebörden i ett beslut från kammarrätten i dag.
Problemen för Liza Cengiz började direkt efter valet i höstas då det uppdagades att hon inte varit folkbokförd i Skövde i tid för att kunna vara valbar.
Men datumet för folkbokföringen ändrades i efterhand. Något som både länsstyrelsen och valmyndigheten godkände i efterhand. Men den centrala valprövningsnämnden, som har sista ordet, meddelade i november att detta inte hjälpte.
Där hävdade man att det faktum att Liza Cengiz inte var folkbokförd i rätt tid gjorde att hon inte ens hade rätt att överklaga beslutet. Och därmed skulle sista ordet vara sagt.
Men socialdemokraterna i Skövde gjorde ett försök till, och begärde resning hos kammarrätten i Göteborg. Det beslutet kom i dag. Kammarrätten tycker att det finns skäl att ändra på beslutet, och ger nu länsstyrelsen i uppdrag att göra en ny sammanräkning som ska ge Liza Cengiz plats i såväl Skövde kommunfullmäktige som i regionfullmäktige.
Men även detta beslut kan förstås överklagas - då till regeringsrätten.