"Detaljplanen ska överklagas"

De blivande grannarna till företaget SGS-DNA i Arboga är missnöjda med den detaljplan som kommunfullmäktige tog beslut om igår, och kommer att överklaga.
I Arboga fortsätter debatten om etaberingen av företaget SGS-DNA. Igår beslutade kommunfullmäktige att företaget inte får anlägga parkeringsplatser närmare än 15 meter från granntomterna. Men grannarna är fortfarande inte nöjda. De vill ha garantier för att det ska finnas en skyddad zon med växtlighet mellan deras villatomter och företaget. Joakim Sparv, en av grannarna, menar att det skulle bli mycket störande om växtligheten togs bort, och säger att man nu kommer att överklaga detaljplanen.