Inte förvånande att avvisade gömmer sig

Den kraftiga ökningen av personer i Blekinge som gömmer sig efter att de fått avvisningsbesked är inte förvånande, enligt Nya Frisam i Karlskrona.
Nya Frisams ordförande, Mikael Andersson, hävdar att ökningen beror på en misslyckad asylpolitik med för långa handläggningstider. Under det senaste halvåret har antalet efterlysta i länet ökat från 100 till 300 personer. Totalt i landet finns det drygt 3000 personer som är efterlysta av polisen sedan de fått avvisningsbesked av utlänningsnämnden.