Försent att beställa riksfärdtjänst i julhelgen

Du som har tänkt åka färdtjänst längre än fem mil - så kallad riksfärdtjänst - i julhelgen och ännu inte har beställt resa, kan få problem.
En sammanställning som neurologiskt handikappades förbund har gjort över hur många dagar i förväg man måste beställa färdtjänst, visar att Halland ligger näst sämst till i hela Sverige. I genomsnitt 35 dagar i förväg skulle man ansöka om resa. Undantaget är Hylte kommun där kommunen själv ordnar beställningarna även av riksfärdtjänst och där säger Gunilla Lundberg att det inte finns någon datumgräns, utan att det är tillgången på platser som styr.