Bråk om fondmiljarder i Stockholm

Folkpartiet överklagar beslutet i Stockholms kommunfullmäktige att avsätta två miljarder kronor till en fond för kompetensutveckling av personalen.
Enligt folkpartiets gruppledare Jan Björklund strider beslutet mot bestämmelser i kommunallagen. Han begär därför att länsrätten ska upphäva beslutet om en kompetensfond. De två miljarder som placerats i kompetensfonden kommer från Stockholms försäljning av energibolaget Birka Energi.