Stödet till anhörigvård fortsätter

Stödet till anhöriga som vårdar en närstående i Linköpings kommun kommer att fortsätta trots att de statliga pengarna är slut.
Under tre år har kommunerna fått statligt stöd för att utveckla anhörigstödet. Nu har omsorgsnämnden i Linköping förlängt avtalen med de enheter som bedriver anhörigstöd till sista mars nästa år. Men varifrån pengarna ska tas ifrån är inte bestämt än.