Fackprotester mot Luftfartsverket

Nu rasar facket mot Luftfartsverkets hantering av sin personal. De i personalen som inte klarar av testerna för att sköta brand och räddningsuppgifter kan tvingas gå från sina jobb.
Från 1 juli 2004 ska civilpliktiga inte sköta räddnings- och brandtjänst på flygplatser. Efter utbildning ska flygplatspersonal istället sköta det arbetet. De i personalen som inte klarar av testerna riskerar sina jobb. Det har fått Statstjänstemannaförbundet att gå i taket och de kallar det för åldersdiskriminering. Hur många anställda det kan röra sig om på Arlanda är oklart.