Ansvariga vägrar svara på gammal kritik

Ansvariga på Livsmedelsverket vill inte kommentera problemen på Dalsjöfors slakteri. Trots att Livsmedelsverket vetat om problemen under en längre tid. Problem som gäller dels rena lagbrott, dels hotfull stämning för vikarierande veterinärer.
Tidigare, vid minst två tillfällen, har vikarierande veterinärer berättat om liknande problem. Men ansvarig chef, Pia Holmqvist på Livsmedelsverket, vill inte kommentera det faktum att Livsmedelsverket inte gjort något åt kritiken. Hon säger att eftersom hon inte arbetade som chef för ett drygt år sedan vill hon inte besvara frågor om problem som funnits sedan tidigare.