Protest mot höjd pensionsålder för dansare

Teatersverige protesterar i dag mot regeringens förslag låta dansare, sångare och skådespelare ingå i det allmänna pensionssystemet.
Förslaget innebär att teatrar kan tvingas säga upp personal och driva ärendet till arbetsdomstolen, för att kunna anställa nya och yngre medarbetare. I dag går till exempel en dansare i pension vid 42 till 44 års ålder. Men med regeringens förslag skulle dansare erbjudas att arbeta vidare till 67 år, en omöjlighet, menar teaterförbundet, eftersom yrket är så fysiskt krävande.