Nedläggningen av utlänningsnämnden dröjer

Nedläggningen av utlänningsnämnden dröjer ytterligare. Migrationsminister Jan O Karlsson föreslår nu en stor parlamentarisk utredning som ska se över utlännningslagen. En utredning som dom andra partierna troligtvis går med på.
För två år sedan beslutade riksdagen att utlänningsnämnden skulle läggas ned. Nämnden är ju den instans som avgör om flyktingar får stanna eller inte, och har fått utstå mycket kritik genom åren. Tanken var att flytta rättsprocessen för flyktingar till vanliga domstolar i stället. Men det har gått trögt. Regeringens förslag om en nedläggning ogillades av lagrådet som ansåg att processerna inte skulle bli tillräckligt rättsäkra och att utlänningslagen inte var tillräcklig. Under hösten har representanter för alla partier haft överläggningar med migrationsminister Jan och Karlsson om Utlänningsnämndens framtid. Vid ett möte igår lade Jan O Karlsson fram ett förslag om en bred parlamentarisk utredning som ska se över hela utlänningslagen. Det finns en irritation bland dom andra partierna om att nedläggningen drar ut på tiden, och dom har fått helgerna på sig att tänka över om dom går med på en ny utredning som skulle innebära en ytterligare fördröjning. Men samtidigt anser dom flesta av partierna att lagrådets invändningar stämmer, att det inte går att jämka ihop nya rättsprocesser utan en fungerande lag. Av allt att döma kommer nedläggningen av utlänningsnämnden skjutas på framtiden ytterligare några år. I förra veckan protesterade Vänsterpartiet mot att nedläggningen drog ut på tiden genom att inte utse ledamöter, och i protest bojkotta utlänningsnämnden.
Mari Forssblad