Skärpta krav för oljetransporter

Efter oljekatastrofen med tankfartyget Prestige utanför den spanska atlantkusten har EU-kommissionen nu kommit med ett lagförslag om transporter av olja.
Inga fartyg med enkla skrov, som transporterar eldningsolja, ska tillåtas i EU:s hamnar efter mars nästa år. Alla fartyg av typ Prestige, som är äldre en 23 år, förbjuds omedelbart att gå i farvatten inom EU oavsett vilken olja de transporterar. Mer moderna fartyg med enkla skrov ska vara utfasade någon gång mellan åren 2005 och 2010, alltså tidigare än planerat. EU-kommissionens förslag ska antas av EU:s transportministrar och EU-parlamentet innan de träder i kraft.