Minkfarmen ska läggas ner

Länsstyrelsen har idag beslutat att minkfarmen i Väskinde ska läggas ner. Enligt länsstyrelsens miljöprövningsdelegation saknar minkfarmens ägare de kunskaper som behövs för att driva minkuppfödning i den omfattning som nu sker.
Länsstyrelsen anser att ägarna saknar kunskaper för att bedöma, förstå eller hindra de skador och olägenheter på människors hälsa och miljö som minkfarmane kan förorsaka. Under de tre år som minkfarmen haft tillstånd till minkuppfödning har bolaget inte förmått leva upp till de villkor som ställts. Länsstyrelsen anser inte heller att den plats där minkfarmen idag är belägen i Salthamn, inte är lämplig för verksamheten eftersom den stör boende och andra verksamheter i närheten. Minkfarmen har drivits utan tillstånd i snart två år, vilket i sig räcker för att länsstyrelsen ska vägra ge bolaget nytt tillstånd. Farmen ska nu stängas så snart dagens besked vunnit laga kraft. Men länsstyrelsen tror att beslutet kommer att överklagas.