Vill ha mer pengar till dövtolkar

Statsbidragen till tolktjänster bör fördelas bättre mellan länen. Det tycker de socialdemokratiska riksdagsledamöter från Örebro län. I Örebro län bor 15 procent av landets döva och hörselskadade. Trots det får de hörselskadade i länet bara ta del av 5 procent av anslaget för tolktjänster.
Det tycker länets socialdemokratiska riksdagsledamöterna är för lite och kräver nu att pengarna ska fördelas om, så att de bättre speglar andelen hörselskadade och döva i regionen. I somras försökte kristdemokraten Lars-Axel Nordell från Örebro få landstingsförbundet att ställa sig bakom samma krav, men misslyckades med det.