Malungs kommun hade inte koll på lagen

Malungs kommun vill inte kommentera varför man inte kände till de lagar som gäller för att starta en distansutbildning, och utbildningsföretaget UKD tycker inte att det var deras ansvar heller. Som Dalanytt berättat tidigare har det varit en osäker tillvaro för de elever som läser på Malungs distansgymnasium, en utbildning som Skolverket underkänt.
Det var höstterminen 1998 som Malungs kommun startade ett mediaprogram på gymnasiet. Men själva utbildningen lades ut på en entreprenör - utbildningsföretaget UKD. Men i april förra året kom besked från Skolverket att en för stor del av utbildningen skedde på distans. Plötsligt fick eleverna höra att de inte skulle få några betyg. Och flera elever och föräldrar har nu JO-anmält Skolverket för hur de hanterade den här frågan. - Den här utbildningen var inte förenlig med gällande regelverk, säger Stig Arvidsson, skolchef i Malung. Men han vill inte kommentera varför kommunen inte visste vilka regler som gäller för distansutbildningen. - Det var ett annat läge då kan jag föreställa mig. Man upplevde det här som en klar möjlighet, säger Stig Arvidsson. För de elever från olika delar av Sverige som studerade på distansutbildningen blev det en orolig tid och många valde att hoppa av. Flera av de som valde att fortsätta berättar att deras studier blivit lidande av osäkerheten. Borde inte UKD haft koll på skollagen och vilka regler som gäller för en utbildning? - Det tycker inte jag. Det är bara att skylla i från sig. Den som beställer utbildningen vet ju vad han beställer, säger Ulf Porsklev, utbildningschef på UKD. Men nu har utbildningsföretaget UKD drivit en utbildning som inte får godkänt som gymnasieutbildning. - Jag kan förstå att folk tycker att det är märkligt. Men entreprenören sköter sitt uppdrag. Att hålla reda på lagligheten i avtalet tycker inte jag ska ligga på entreprenören, säger Ulf Porsklev.