Förvirring kring äggdonationer

Vid årsskiftet blir äggdonationer tillåtna i Sverige men vid landets fyra nordligaste landsting råder förvirring kring hur arbetet ska organiseras.
Det är oklart hur behandlingarna kommer att finansieras och hur ett eventuellt kösystem ska se ut. Verksamhetschefen vid kvinnokliniken i Umeå, Inga Sjöberg, säger att kliniken ÄR redo att ta emot kvinnor som vill få ett ägg donerat, men att det råder okunskap om hur det hela ska gå till eftersom socialstyrelsen dröjt med att utforma riktlinjerna.