Kvinnokliniken får kritik av Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket kritiserar Kvinnokliniken vid Sahlgrenska universitetssjukvården i Göteborg efter det långdragna och uppmärksammade bråket mellan arbetsgivaren och professor Lars Hamberger.
Konflikten inom Kvinnosjukvården på SU växte 1997, när SU bildades. Professor Lars Hamberger gick ut offentligt med sin kritik, bland annat av arbetsgivaren, tog tjänstledigt, men efter att han återgått till sin tjänst förra året blev motsättningarna ännu större. Det är omöjligt att skilja på vem som haft skulden, står det i rapporten. Men, konflikten har varit allvarlig och långvarig, ännu inte löst och den har inneburit allvarliga risker för ohälsa för personalen inom Kvinnosjukvården. Övergripande problem på arbetsplatsen är till exempel otydliga regler och normer och ett bristande arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöverket begär nu bland annat att arbetsledning och personalchef vid kvinnokliniken får förnyade kunskaper i konflikthantering så att lösningar på kommande problem ska kunna vara godtagbar för båda parter. Dessutom ska man se över arbetsorganisationen och tydliggöra vem som ansvarar för vad. Sjukvården har tre månader på sig att redovisa vad man gjort åt bristerna.