ITteknik för framtidens sjukhus

I dagarna börjar upphandlingen av datasystem för digital överföring av röntgenbilder på Södra Älvsborgs Sjukhus. Alla sjukhus i Västra Götaland ska inom två år innan 2005 vara sammanlänkade. Då kan en röntgenbild av till exempel en Ulricehamn-patient plockas fram av specialistläkare på regionens andra sjukhus så att de där kan bedöma problemen.
Detta för att bättre dra nytta av läkarkapaciteten i regionen och förhoppningsvis minska köerna. Digitala röntgenbilder skickas redan nu, men det nya systemet ska göra alla bilder tillgängliga på alla sjukhus och det kräver helt annan logistik och datakapacitet.