Enklare elräkningar i Sala och Heby

12 000 elabonenter i Sala och Heby kommer snart att få elräkningar som är lättare att förstå. Sala Heby Energi går från årsskiftet över till räkningar som bygger på den faktiska elförbrukningen, inte på den preliminära.
Sala Heby Energi, SHE, med 12 000 kunder slutar vid årsskiftet med de preliminära elräkningarna. Istället skall kunderna få betala vad de fortlöpande faktiskt förbrukar. - De preliminära räkningarna är svårbegripliga och kan innebära överraskingar för kunderna, därför byter vi nu, säger SHE:s VD Kennet Mårtensson. För att klara av att läsa av alla elmätare engageras en rad indrottsföreningar i Sala och Heby, som får ekonomisk ersättning för sitt jobb.