Åhusglass nyanställer

Åhusglass tar över Carlshamns hela glasstillverkning - fabriken växer och nyanställer nästa år
ÅHUS. Åhusglass tar över Carlshamns mejeris hela glasstillverkning och flyttar den till Åhus. Det betyder att Åhusglass omsättning mer än fördubblas och sannolikt hamnar runt 200 miljoner per år. Bruno Lindén, styrelseordförande i Åhusglass, säger att affären är mycket positiv för företaget och kommer att innebära nyanställningar under nästa år, men hur många är för tidigt att säga. Åhusglass har 55 anställda idag.