Post- och telestyrelsen kritiserar Orange

Post- och telestyrelsen, PTS, är idag försiktigt kritisk till hur det malmöbaserade mobiloperatören Orange hanterat sitt 3G-licensavtal.
Företaget har förbundit sig att ha färdiga nationella nät som når cirka 99 procent av befolkningen i december 2003, men har under hösten sökt dispens för detta. Igår meddelade företaget att dom lämnar den svenska marknaden. Beskedet, som kommer efter beslutet att frysa 3G-utbyggnaden, innebär att 234 personer sägs upp. Merparten av dem arbetar i Malmö. Företaget hänvisar till att villkoren har varit för hårda, men det är helt fel, menar Nils-Gunnar Billinger generaldirektör på PTS. - PTS har inte ställt några krav över huvudtaget, det är precis det omvända. Det är Orange som har lovat att bygga ut till en viss nivå och utifrån det har vi utformat tillståndsvillkor. Detsamma gäller för samtliga företag, säger Nils-Gunnar Billinger och menar att Orange vänt på resonemanget. Han tycker beskedet om att mobiloperatören lägger ner verksamheten i landet är tråkigt, för konsumenterna, de anställda och hela den svenska marknaden. Det var tio företag som sökte 3G-licens, av dem fick fyra tillstånd, däribland Orange som alltså nu drar sig ur. - Om ett företag får ett frekvensutrymme helt gratis av svenska staten kan man tycka att det är förknippat med ett visst moraliskt ansvar, säger Nils-Gunnar Billinger. De mobiloperatörer som har fått 3G-licens har i avtal förbundit sig att ha färdiga nationella nät som når cirka 99 procent av befolkningen i december 2003. Men det är i hela Europa har utbyggnadstakten av olika skäl kommit av sig. I Sverige bland annat på grund av försenad bygglovshantering. Enligt Nils-Gunnar Billinger på Post- och telestyrelsen kommer dock Oranges nedläggning inte att påverka 3G-utbyggnaden nämnvärt. - Det blir en aktör mindre men de svenska konsumenterna kommer att få tillgång till 3G-tjänster över hela landet.