Inget beslut om Studsviksuran

Det blev inget klartecken från regeringen under fredagen för kärnavfallsbolaget Svafo att skicka dom fem ton metalliskt uran som idag förvaras i Studsvik till brittiska Sellafield för upparbetning.
Redan för ett par år sen ansökte Svafo om att få upparbeta materialet eftersom förvaringen på Studsvik har stora brister. Men när regeringen idag tog beslut om att plutoniumhaltigt uranbränsle får införas från Sellafield till Oskarshams kärnkraftverk så fanns inte uranet från Studsvik med utan Studsvik får fortsätta att förvara det gamla reaktorbränslet. Frågan om upparbetning i Sellafield anses som mycket kontroversiell och politiskt ogenomförbar.