USA backade upp Sverige under kalla kriget

Om Sverige hade blivit anfallet av Sovjet under kalla kriget, så tänkte USA komma till undsättning. Det framgår av tidigare hemliga amerikanska dokument som presenterades på fredagen i den stora utredningen om Sveriges säkerhetspolitik under åren 1969 till 1989.
”I händelse av ett sovjetiskt angrepp mot Sverige ska vi komma till Sveriges undsättning och förberedelserna måste stanna helt på den amerikanska sidan eftersom Sverige inte vill sammankopplas med Nato” Dokumentet antogs av Kennedyadministrationen 1962 och blev vägledande för resten av det kalla kriget. USA själv tänkte ingripa om Sovjet anföll Sverige. Även i fredstid backade USA upp neutrala Sverige. Sverige fick tillgång till det främsta inom amerikansk vapenteknologi, mer än vad vissa länder inom Nato fick. Dessutom byggdes underrättelsesamarbetet ut. Sverige utgjorde en viktig gräns mot Sovjet och det svensk spaning såg togs tacksamt emot i USA. Så på det hela blev utbytet mycket lyckat. Ambassadör Rolf Ekéus, som gjort utredningen, konstaterar att det amerikanska stödet på ett avgörande sätt stärkte det svenska försvaret och därmed också den svenska neutraliteten, även om det kan ses som en motsägelse i fråga om Sverige verkligen var neutralt gentemot USA. – Det är tydligt här att Sovjetunionen är fienden, Sovjet är hotet och väst är stödet. Våra försvarsutredningar talade visserligen om angripare, men i realiteten och planeringen visade sig vara ytterst rudimentär när det gäller angrepp från väst, säger Rolf Ekéus. Men mot bakgrund av att svensk säkerhetstjänst registrerade kommunister av vilka många hade spärrats in i händelse av ett krig mot Sovjetunionen får uppgifterna om det kraftiga amerikanska stödet till och samarbetet med Sverige den svenska neutraliteten att framstå i ett annat ljus, säger vänsterpartiets partiledare Gudrun Schyman. – Det här urgröpte naturligtvis respekten för neutralitetspolitiken när det gäller teknologi, teknik och annat och att det skedde på de villkoren med USA:s vetorätt och att det skedde i största hemlighet.
Anders Kilander och Stefan Winiger