LKAB växer utomlands

LKAB:S dotterbolag Minelco köper en hel grupp utländska företag, som arbetar inom samma område som Minelco, och det är tillverkning av industrimineraler.
LKAB planerar att köpa industrimineraldelen från tyska Stinnes AG, bestående av företagsgruppen Frank & Schulte Fillers and Minerals Division. En så kallad principöverenskommelse om affären har undertecknats, och målet är att ett slutgiltigt köpeavtal ska vara klart inom kort. Enligt planerna ska verksamheten övertas vid årsskiftet. Minelcos köp omfattar bland annat drygt 10 produktionsanläggningar i England, där man på samma sätt som Minelco maler ned mineraler till olika ändamål. Cheferna för LKAB och Minelco vill inte säga vad de betalar för de nya företagen, men affären ska betalas kontant med pengar från egen kassakista. Minelco får 6-7 nya tjänster i Luleå och 450 nya anställda ute i Europa. LKAB:s VD Martin Ivert säger att tillväxt är en viktig förutsättning för att LKAB ska gå med vinst och köpet av företagsgruppen är vad han kallar resurssnål tillväxt.