Årets hallänningar utsedda

Årets hallänningar 2002, blev Rosa Gunnerås, vice ordförande i Varbergs reumatikerförening och Stellan Andersson, handikappkonsulent i Halmstad kommun.
Motiveringen för Roza Gunnerås: För sitt outtröttliga engagemang som ledde fram till en behandlingsresa för Varbergs reumatiker till Ungern sommaren 2002. Trots sin egen sjukdom lägger Roza ner sin tid och sin själ för att hjälpa andra som har det svårt. Motivering, Stellan Andersson: För mångårigt och målmedvetet arbete med att underlätta för funktionshindrade både i Halland och i andra länder. Med sitt arbete, och den förebild han själv utgör, har han gett många handikappade hopp om framtiden.