Väg rustas i Norberg

Länsstyrelsen satsar fem miljoner kronor på att bygga om vägen mellan Norbergs tätort och konferens- och skidanläggningen i Klackberg.
Vägen är tätt trafikerad, framförallt vintertid. Kommunen har länge haft önskemål om att få vägen utbyggd samt få en separat cykelbana och nu har länsstyrelsen alltså beviljat pengar. Vägarbetet startar i vår.