Fiskelagen ska skärpas

Regeringen vill kraftigt skärpa straffen för brott mot fiskelagen, från sex månaders till två års fängelse, Det föreslår man i en lagrådsremiss idag.
Dessutom föreslår man att alla motordrivna fiskebåtar som bryter mot fiskelagen ska kunna bötfällas efter hur stor motorstyrka de har. Meningen är också att Fiskeriverket och länsstyrelserna ska få ökade befogenheter att kontrollera båtar och lokaler där fisk hanteras. Man vill även införa en skyldighet för alla som fiskar för försäljning att lämna uppgifter om sina fångster.