Trestads sopor till Borås

Det kommer att byggas två förbränningsugnar i Borås, det beslutade Borås kommunfullmäktige igår. Troligen kommer Trestad att skicka sina sopor dit.
I och med de nya ugnarna kommer med största sannolikhet Trestads sopor att skickas dit. Det som saknas idag är ett exakt avtal. Idag skickar Trestad sina brännbara sopor till bland annat Karlstad och Göteborg.