Inget jäv vid beslut om Nadina

Migrationsverket anser inte att det varit ett jävsförhållande i handläggningen av det uppmärksammade fallet med den synskadade bosniska flickan Nadina, bosatt i Valdemarsvik.
Verkets jurist har gjort en utredning efter uppgifter om släktskap mellan en enhetschef på Migrationsverket och ordföranden i Utlänningsnämnden. Flera gånger har nämnden avslagit Nadinas ansökningar om att få stanna i Sverige. Utlänningsnämnden ska än en gång ta ställning till om gäller Nadina ska få stanna i Sverige. Beslutet kommer efter årsskiftet.